Lublin

SERDECZNA 6 2

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
SZEWSKA 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
RYNEK 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
CZECHOWSKA 4

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PODHALAŃSKA 99 21

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
GRAŻYNY 25 27

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Biuro GULIVER z siedzibą w Lublinie, ul.M.C.Skłodowskiej 3 jest Organizatorem Turystyki, działa od listopada 1996 roku na podstawie zezwolenia Nr 14/99 wydanym przez Wojewodę Lubelskiego oraz wpisu Nr 024 do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego. Biuro posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki wydanej przez TU Europejskie. Jesteśmy członkiem Regionalnej Izby Turystycznej Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Główne kierunki wyjazdowe to : Bułgaria, Włochy, Francja, Hiszpania, Czarnogóra, Chorwacja, Grecja, Ukraina, Litwa, Anglia. Oferty, które sporządzamy, są kierowane w 70 % do młodzieży szkolnej i dostosowane programem do ich wieku. Są to kolonie i obozy letnie, zimowiska oraz wycieczki szkolne. Klienci dorośli to głównie grupy zorganizowane z firm z Polski, dla których przygotowujemy oferty wycieczek, zgodnie z ich preferencjami. Bazy z których korzystamy, zarówno w Polsce jak i zagranicą, są przez nas osobiście lustrowane, a zawierane umowy z kontrahentami polskimi i zagranicznymi są terminowo i jeszcze przed przyjazdem turystów opłacone. Od początku istnienia, biuro, zaangażowaniem zespołu, dobrze przygotowaną ofertą i rzetelnością wypracowało sobie dobrą markę na rynku turystycznym. Wynikiem tego są rzesze zadowolonych turystów i listy z podziękowaniami.

Turystyka: Organizator
WILEŃSKA 8 17

kraj,

Turystyka: Organizator
Przerwa techniczna.